Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Pestycydy

Wyszukaj

Pestycydy

Pestycydy, ich produkty uboczne, metabolity i produkty degradacji są zwykle postrzegane jako szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Badania nad obecnością i toksycznością pestycydów odgrywają ważną rolę w zrozumieniu stosunku korzyści do ryzyka związanego z ich stosowaniem. Pomimo że, produkcja wielu pestycydów została przerwana to są one nadal obecne w środowisku, dlatego producenci wzorców zsyntetyzowali ich metabolity, produkty degradacji i produkty uboczne.

Na przykład:
• sulfon i sulfotlenek aldikarbu
• aldehyd i keton endryny
• oksychlordan i o,p’-metoksychlor
• sulfon, sulfotlenek i desulfinyl fipronilu
• produkty uboczne DDT

Oferujemy wzorce pestycydów o wysokiej stabilności i jakości, które wyprodukowane są z surowców o najwyższej dostępnej czystości. Nasza oferta wzorców pestycydów obejmuje zarówno wzorce w postaci „czystej” jak i w postaci jedno- i wieloelementowych roztworów. Roztwory dostępne są na różnych poziomach stężeń i w różnych rozpuszczalnikach takich, jak metanol, aceton, acetonitryl, heksan i innych. Zarówno wzorce pestycydów w postaci „czystej” jak i roztworów dostępne są w zróżnicowanych wielkościach opakowań. Wzorce pestycydów dostarczane są z certyfikatami analizy i kartami charakterystyki.

Stosowanie oferowanych przez nas wzorców zapewnia zachowanie spójności pomiarowej metody badawczej/pomiarowej. Wzorce są wyprodukowane przez producentów certyfikowanych materiałów odniesienia, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i ISO 17034 i są objęte zakresem akredytacji producentów. Jeśli to możliwe, posiadają bezpośrednie odniesienie do materiału SRM (Standard Reference Material) z NIST (National Institute of Standards and Technology) lub równoważnego.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem dotyczącym wzorców pestycydów.

W przewodniku wymieniono ponad 1000 pestycydów i zawarto informacje techniczne takie jak: nazwa chemiczna, struktura, numer CAS, wzór cząsteczkowy, masa cząsteczkowa i stan skupienia, rozpuszczalność, ciężar właściwy, temperatura topnienia lub wrzenia, temperatura zapłonu i popularne synonimy.