Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Spektrofotometria

Wyszukaj

Spektrofotometria

Oferujemy wzorce do analizy spektrofotometrycznej o wysokiej stabilności i jakości, wyprodukowane z wysokiej czystości surowców.

Nasza oferta wzorców do analizy spektrofotometrycznej obejmuje takie parametry, jak:

• żelazo
• mangan
• ChZT
• formy azotu i formy fosforu
• detergenty anionowe (MBAS), kationowe i niejonowe
• sześciowartościowy chrom
• fenol
• i wiele innych

Wzorce dostępne są na różnych poziomach stężeń i w zróżnicowanych wielkościach opakowań oraz dostarczane są z certyfikatami analizy i kartami charakterystyki.

Stosowanie oferowanych przez nas wzorców zapewnia zachowanie spójności pomiarowej metody badawczej/pomiarowej. Wzorce są wyprodukowane przez producentów certyfikowanych materiałów odniesienia, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i ISO 17034 i są objęte zakresem akredytacji producentów. Jeśli to możliwe, posiadają bezpośrednie odniesienie do materiału SRM (Standard Reference Material) z NIST (National Institute of Standards and Technology) lub równoważnego.