Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

WWA / PAH

Wyszukaj

WWA / PAH

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to związki węglowodorowe z wieloma pierścieniami benzenowymi. WWA to typowe składniki asfaltów, paliw, olejów i smarów. Wiele związków z tej grupy powoduje zaburzenia hormonalne i jest podejrzewanych lub ma udowodnione działanie kancerogenne.

Oferujemy wzorce WWA o wysokiej stabilności i jakości, które wyprodukowane są z surowców o najwyższej dostępnej czystości. Nasza oferta wzorców WWA obejmuje zarówno wzorce w postaci „czystej” jak i w postaci jedno- i wieloelementowych roztworów. Roztwory dostępne są na różnych poziomach stężeń i w różnych rozpuszczalnikach takich, jak toluen, metanol, chlorek metylenu i innych. Zarówno wzorce WWA w postaci „czystej” jak i roztworów dostępne są w zróżnicowanych wielkościach opakowań. Wzorce WWA dostarczane są z certyfikatami analizy i kartami charakterystyki.

Stosowanie oferowanych przez nas wzorców zapewnia zachowanie spójności pomiarowej metody badawczej/pomiarowej. Wzorce są wyprodukowane przez producentów certyfikowanych materiałów odniesienia, akredytowanych zgodnie z normą ISO 17025 i ISO 17034 i są objęte zakresem akredytacji producentów. Jeśli to możliwe, posiadają bezpośrednie odniesienie do materiału SRM (Standard Reference Material) z NIST (National Institute of Standards and Technology) lub równoważnego.