Home
O nas
Oferta
  • Aparatura
  • Autoryzowany serwis
  • CRM
  • Badania biegłości
Aktualności
Dostawcy
Kontakt

Zanieczyszczenia żywności

Wyszukaj

Zanieczyszczenia żywności

W procesie badania żywności szczególnie istotna jest analiza chemicznych zanieczyszczeń żywności. Nasza firma oferuje szereg wzorców dostępnych w różnych formach (w postaci czystej, roztworów i mieszanin), które umożliwiają przeprowadzenie badań żywności pod kątem występujących zanieczyszczeń. Wśród dostępnych materiałów możemy wyróżnić m. in:

• wzorce antybiotyków,
• wzorce mykotoksyn (aflatoksyny, ochratoksyny A, patuliny, fumonizyny, deoksyniwalenolu i zearalenonu,
• wzorce wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
• wzorce metali ciężkich,
• wzorce dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB),
• wzorce pestycydów,
• wzorce akrylamidu,
• wzorce azotanów,
• wzorce 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD),
• wzorce melaminy.

Szczególną grupę dostępnych substancji stanowią wzorce nitrozoamin i nitramin. Powszechnie bowiem wiadomo, że nitrozoaminy i nitraminy (które mogą powstawać podczas ogrzewania żywności, a także bezpośrednio w organizmie człowieka) mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Dostępne wzorce nitrozoamin i nitramin występują zarówno w postaci czystej, jak i w formie roztworów.

Oferowane materiały wyprodukowane są przez takich producentów, jak AccuStandard, Chiron czy CPAchem, akredytowanych zgodnie z ISO 17034 i ISO 17025.