PETRA MAX – Analizator zawartości pierwiastków w ciekłych produktach naftowych

Pomiar zawartości pierwiastków metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu.

Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 dla siarki + oznaczanie 12 innych pierwiastków: P, Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu i Zn.

Zaawansowana technika pomiaru HDXRF

Aparat Petra MAX jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania pierwiastków w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej optyki i sposobu monochromatyzacji zapewniono znacznie wyższy stosunek sygnału do szumu w porównaniu do tradycyjnej polichromatycznej fluorescencji rentgenowskiej.

Niezawodność i solidność

Konstrukcja aparatu zapewnia maksymalną ochronę kosztownych przy wymianie części, takich jak lampa rentgenowska czy detektor. Próbka podczas pomiaru znajduje się w pozycji pionowej, nad tacką ociekową. W przypadku wycieku badanej próbki, należy jedynie tą tackę opróżnić. Nie ma zagrożenia zalania np. lampy rentgenowskiej.

Wszechstronność:

  • Obsługa przy użyciu ekranu dotykowego – aparat samodzielny, nie potrzebuje do pracy komputera.
  • Pamięć na ponad 10 000 wyników, łatwe przenoszenie danych na USB lub przez LIMS.
  • Możliwość podłączenia drukarki sieciowej.
  • Proste w obsłudze, intuicyjne menu.
  • Wynik pomiaru pokazywany na ekranie aparatu oraz automatycznie zapisywany w jego pamięci. Wynik wyświetlany w ppm oraz zliczeniach
  • Aparat umożliwia pomiar zawartości pierwiastków w ropie naftowej i jej przetworach, rozpuszczalnikach i innych próbkach ciekłych. Pomiar odbywa się w pełni automatycznie w standardowych naczyńkach XRF, które przykrywa się folią mylarową. Przygotowanie próbki do pomiaru ogranicza się do napełnienia naczyńka surową próbką i założenia folii.
Szczegóły

Karta Katalogowa:

Petra MAX PL

Producent:

XOS

Norma:

ASTM D4294, EN ISO 8754