PETRA 4294 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Pomiar zawartości siarki metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii
w nowoczesnym wydaniu.

Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754

Aparat Petra 4294 jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania siarki w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej optyki i sposobu monochromatyzacji zapewniono znacznie wyższy stosunek sygnału do szumu w porównaniu do tradycyjnej polichromatycznej fluorescencji rentgenowskiej.

Wysoka precyzja

Pomiar całkowicie zgodny normami:

  • ASTM D4294
  • PN – EN ISO 8754

Aparat umożliwia pomiar zawartości siarki w ropie naftowej i jej przetworach, rozpuszczalnikach i innych próbkach ciekłych. Pomiar odbywa się w pełni automatycznie w standardowych naczyńkach XRF, które przykrywa się folią mylarową. Przygotowanie próbki do pomiaru ogranicza się do napełnienia naczyńka surową próbką i założenia folii.

Aparat posiada dwa zakresy pomiarowe:

  • niski od 5 ppm do 1 %
  • wysoki od 1 % do 5 %.

Całkowity zakres pomiarowy aparatu: od 5 ppm do 5 %. Przełączanie między zakresami odbywa się za pomocą jednego przycisku.

Niezawodność i solidność

Konstrukcja aparatu zapewnia maksymalną ochronę kosztownych przy wymianie części, takich jak lampa rentgenowska czy detektor. Próbka podczas pomiaru znajduje się w pozycji pionowej, nad tacką ociekową. W przypadku wycieku badanej próbki, należy jedynie tą tackę opróżnić. Nie ma zagrożenia zalania np. lampy rentgenowskiej.

Wszechstronność:

  • Możliwość wykonania do 30 krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek i zakresów.
  • Obsługa przy użyciu ekranu dotykowego – aparat samodzielny, nie potrzebuje do pracy zewnętrznego komputera.
  • Pamięć na ponad 10 000 wyników, łatwe przenoszenie danych na USB lub przez LIMS. Możliwość podłączenia drukarki sieciowej.
  • Proste w obsłudze, intuicyjne menu.
  • Wynik pomiaru pokazywany na ekranie aparatu oraz automatycznie zapisywany w jego pamięci. Wynik wyświetlany w ppm oraz zliczeniach.

Szczegóły

Karta Katalogowa:

Petra PL, Korekta matrycy CH

Producent:

XOS

Norma:

ASTM D4294, EN ISO 8754