ST 10 – Automatyczny zestaw dla oceny stabilności i kompatybilności olejów

Metoda ASTM D4740 – test bibułowy – metoda została w pełni zautomatyzowana Kompletny, w pełni automatyczny, gotowy do pracy w porcie, laboratorium i na pokładzie Eliminuje subiektywne aspekty oceny wizualnej plamy na bibule. Rynek paliw żeglugowych podlega aktualnie kompleksowym i daleko idącym zmianom, głównie z powodów wzrastających wymagań ekologicznych. Tematy związane ze stabilnością i kompatybilnością paliw żeglugowych nigdy nie były bardziej aktualne, szczególnie w odniesieniu...
More

SP 10 – Oznaczanie punktu niekopcącego płomienia

Metoda automatycznego pomiaru wysokości niekopcącego płomienia została oficjalnie wpisana do normy  ASTM D1322 oraz D1655 jako metoda odniesienia. Aparat SP 10 rewolucjonizuje test. Posiada system automatycznego ustawienia wielkość płomienia z wykorzystaniem kamery video do jego obserwacji. Kiedy płomień osiąga kształt opisany w metodzie, aparat SP 10 automatycznie odczytuje i zapamiętuje jego wysokość. Każdy test jest zapamiętywany i w pełni odtwarzalny, co jest bardzo istotne w procedurach ...
More

DT 100 DL – Automatyczny aparat dla monitoringu stanu oleju

Aparat DT 100 DL jest jedynym automatycznym urządzeniem, które jednocześnie mierzy indeks zanieczyszczenia (zawartość nierozpuszczalnych substancji o charakterze sadzy w oleju) i dostarcza informacji o własnościach dyspergujących oleju, co pozwala na podjęcie w stosownym czasie czynności konserwacji maszyny i silnika. Aparat DT 100 DL został opracowany we współpracy z laboratorium specjalizującym się w ocenie stanu oleju w eksploatacji (OCM). Metoda jest dedykowana do analizy olejów smarowych...
More

DR-10 – Automatyczny aparat do oceny nalotu po badaniu JFTOT

Metoda cyfrowego automatycznego pomiaru grubości nalotu na rurkach testowych została oficjalnie wpisana do normy ASTM D3241 oraz D1655 jako metoda odniesienia.   Aparat firmy AD Systems, służy do ilościowego pomiaru powstałego depozytu po teście oznaczania termicznej stabilności oksydacyjnej paliwa lotniczego (JFTOT). Aparat dokładnie mierzy grubość powstałego nalotu. Ten nowy sposób pomiaru eliminuje subiektywność i trudność wykonania tego badania.Obiektywna analiza zastępuje dotychcza...
More

CT-10 – Automatyczny aparat do oceny korozji na trzpieniach NACE

Aparat firmy AD Systems, służy do oznaczania korozyjności produktów petrochemicznych (benzyn oraz innych destylatów). Aparat ściśle spełnia normę oraz niweluje błędy powstające podczas testu ręcznego. Metody badawcze: NACE TM0172, ASTM D665, ASTM D7548, IP 135, ISO 7120, JIS K2510 Innowatorskie rozwiązanie zastosowane w aparacie CT10 pozwala na pomiar bardzo dokładny pomiar ilości (%) skorodowanej powierzchni. Ocena jest dokonywana automatycznie, co redukuje błędy powstałe na skutek subiekty...
More

AutoREID – Automatyczny aparat do oznaczania prężności par metodą REIDA

Aparat firmy AD Systems, służy do oznaczania prężności par ropy naftowej i przetworów naftowych, których prężność par w temp. 37,8 °C jest niższa niż 180,0 kPa. Oznaczenia prowadzone są zgodnie z normami: ASTM D 323, ASTM D 4953, ISO 3007. Aparat w sposób bezpośredni mierzy prężność pary REIDA (RVP) bez stosowania korelacji lub kalkulacji. AutoREID jest wyposażony w dwa stanowiska pomiarowe (do równoczesnej pracy) oraz dodatkowe stanowisko w łaźni pozwalające na stabilizację komory powietrznej...
More