PETRA MAX – Analizator zawartości pierwiastków w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie pierwiastków, oznaczanie siatki
Pomiar zawartości pierwiastków metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 dla siarki + oznaczanie 12 innych pierwiastków: P, Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu i Zn. Zaawansowana technika pomiaru HDXRF Aparat Petra MAX jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania pierwiast...
More