PETRA 4294 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Pomiar zawartości siarki metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 Aparat Petra 4294 jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania siarki w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej optyki i sposobu monochromatyzacji zapewniono zna...
More

Sindie – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Aparat do oznaczania poziomu siarki na poziomie 0,4 ppm w paliwach płynnych z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF). SINDIE-7039 jest szybki i prosty w obsłudze, eksploatacji i konserwacji. Metody badań: EN ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D 2622, PN-EN 15485   Szczegóły Karta Katalogowa: SINDIE 2622 SINDIE GEN 2 Producent: Norma:
More

Sindie GEN 3 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Analizator Sindie daje możliwość pomiaru zawartości siarki na poziomie 0,15 ppm w ciekłych próbkach przetworów naftowych i petrochemicznych oraz bioetanolu. - Zgodny z normą ISO 20884, ASTM D 7039, PN-EN 15485 - Bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek - Pomiar ciekłych próbek przetworów naftowych i petrochemicznych - Bardzo łatwa do wykonania, 6-cio punktowa kalibracja - Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek   Szczegóły ...
More