PETRA MAX – Analizator zawartości pierwiastków w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie pierwiastków, oznaczanie siatki
Pomiar zawartości pierwiastków metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 dla siarki + oznaczanie 12 innych pierwiastków: P, Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu i Zn. Zaawansowana technika pomiaru HDXRF Aparat Petra MAX jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania pierwiast...
More

PETRA 4294 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Pomiar zawartości siarki metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 Aparat Petra 4294 jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania siarki w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej optyki i sposobu monochromatyzacji zapewniono zna...
More

Sindie+Cl – Analizator zawartości siarki i chloru w ciekłych produktach naftowych

Analizator siarki i chloru
W naszej ofercie pojawił się nowy interesujący aparat serii Sindie firmy XOS. Sindie+CL   Jeden aparat dedykowany do pomiaru zarówno siarki jak i chloru we wszystkich ciekłych przetworach naftowych. Pomiar stężeń dwóch najbardziej krytycznych pierwiastków w ropie naftowej i jej przetworach. Szeroki zakres pomiarowy: od śladowych stężeń do 5% S i 3000 ppm Cl. Zgodny z normą ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D2622, ASTM D 7536 Bez konieczności stosowania żadnych gazów do konwe...
More

Signal – Analizator zawartości krzemu w produktach ciekłych

Zgodny z normą ASTM D 7757. Pomiar bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek lub przedmuchu komory pomiarowej. Pomiar ciekłych próbek petrochemicznych i biopaliw. Zastosowanie szczególnie dla alkoholi, biokomponentów z odzysku w przemyśle kosmetycznym. Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek. Cechy aparatu: Wyjątkowa precyzja Detekcja na poziomie 0,5 ppm Zakres pomiarowy do 3000 ppm Prostota i szybkość wykonywania pomiarów Zasada pomiaru: Mo...
More

Phoebe – Analizator zawartości fosforu w substancjach ciekłych

Pomiar zawartości fosforu dla ciekłych próbek petrochemicznych (wliczając ropę naftową), biopaliw oraz roztworów wodnych i innych nieorganicznych. Pomiar bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek i przedmuchu komory pomiarowej 6-cio punktowa kalibracja. Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek. Cechy aparatu: Najniższy poziom detekcji 0,5 ppm Zakres pomiarowy do 3000 ppm Zasada pomiaru: Monochromatyczna Fluorescencja Rentgenowska z Dyspersją Fa...
More

Sindie – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Aparat do oznaczania poziomu siarki na poziomie 0,4 ppm w paliwach płynnych z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF). SINDIE-7039 jest szybki i prosty w obsłudze, eksploatacji i konserwacji. Metody badań: EN ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D 2622, PN-EN 15485   Szczegóły Karta Katalogowa: SINDIE 2622 SINDIE GEN 2 Producent: Norma:
More

Sindie GEN 3 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Analizator Sindie daje możliwość pomiaru zawartości siarki na poziomie 0,15 ppm w ciekłych próbkach przetworów naftowych i petrochemicznych oraz bioetanolu. - Zgodny z normą ISO 20884, ASTM D 7039, PN-EN 15485 - Bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek - Pomiar ciekłych próbek przetworów naftowych i petrochemicznych - Bardzo łatwa do wykonania, 6-cio punktowa kalibracja - Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek   Szczegóły ...
More

Sindie OTG – Przenośny analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Stężenie siarki
  Aparat do oznaczania siarki w paliwach płynnych - mały przenośny i zapewnia doskonałą dokładność, powtarzalność i odtwarzalność dla najniższych stężeń siarki w nowoczesnych paliwach. Metody badań: EN ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D 2622, PN-EN 15485 Spełnia wymagania normy ISO 20884 Bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek Aparat przenośny Bardzo łatwa do wykonania, 6-cio punktowa kalibracja Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego t...
More

CLORA – Analizator zawartości chloru w produktach ciekłych

Analizator zawartości chloru
Laboratoryjny analizator zawartości chloru służy do oznaczenia chloru zgodnie z ASTM D 7536, w ciekłych węglowodorach takich jak benzyny, olej napędowy, toluen, aromaty, destylaty oraz paliwa pozostałościowe i ropa naftowa. Sprawdza się też doskonale przy badaniu roztworów wodnych (woda pitna, ścieki) Aparat wykrywa zawartość chloru w zakresie 0,06 ppm - 4%. Pomiar realizowany jest metodą Mnochromatycznej Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Fali (MWD XRF) z wyeliminowaniem promieniowa...
More