TO10 – Aparat do oznaczania odporności na utlenianie paliwa do turbinowych silników lotniczych

Paliwo lotnicze
Aparat do oznaczania odporności na utlenianie paliwa do turbinowych silników lotniczych TO10 – test Jet Fuel Thermal Oxidation Stability Test Rig. Metoda badawcza: ASTM D3241, IP 323, ISO 6249. Według specyfikacji dla paliw lotniczych: ASTM D1655, ASTM D7566, Def Stan 91-91. Renomowany producent, firma AD Systems opracowała rewolucyjne urządzenie do oznaczania odporności na utlenianie paliwa do turbinowych silników lotniczych. Aparat TO10 gwarantuje perfekcyjne przygotowanie paliw...
More

Hapsite ER – przenośny chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (GC/MS)

Przenośny GC/MS
HAPSITE® ER - system do identyfikacji chemicznej Przenośny chromatograf gazowy ze spektrometrem mas GC/MS, który identyfikuje lotne związki organiczne (VOCs) oraz półlotne związki organiczne (SVOCs). Szybka, łatwa i dokładna praca w miejscu zdarzenia. HAPSITE ER to jedyny w pełni przenośny chromatograf gazowy ze spektrometrem mas (GC/MS), który pozwala uzyskać wyniki o jakości laboratoryjnej w terenie, w czasie krótszym, niż 10 minut. Aparat charakteryzuje się bardzo prostą, intuicy...
More

PETRA MAX – Analizator zawartości pierwiastków w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie pierwiastków, oznaczanie siatki
Pomiar zawartości pierwiastków metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 dla siarki + oznaczanie 12 innych pierwiastków: P, Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu i Zn. Zaawansowana technika pomiaru HDXRF Aparat Petra MAX jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania pierwiast...
More

PETRA 4294 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Pomiar zawartości siarki metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii w nowoczesnym wydaniu. Metody pomiarowe: ASTM D4294 oraz PN-EN ISO 8754 Aparat Petra 4294 jest wspomagany technologią High Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF). Jest to technika analizy elementarnej, która oferuje znacznie lepszą precyzję oznaczania siarki w porównaniu z tradycyjną technologią XRF. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej optyki i sposobu monochromatyzacji zapewniono zna...
More

BOCLE- Automatyczny aparat do badania smarności paliw do turbinowych silników lotniczych z układem kulka-cylinder

Smarność
Automatyczny aparat do badania smarności paliw do turbinowych silników lotniczych z układem kulka-cylinder PILODIST ® Bocle 5001 W pełni automatyczny system dla testu BOCLE wg normy ASTM D5001. Badanie wykonywane jest w celu oznaczenia smarności paliw lotniczych w układzie kulka - cylinder całkowicie zgodnie z normą ASTM D5001. W pełni zautomatyzowany test, który nie wymaga interwencji operatora poza ustawieniem pierścienia i kulki oraz przyciśnięciem przycisku start. Nie są potrzebne żadne ...
More

PIN ON VEE – do badań cienkiej warstwy filmu olejowego

Do badań wg ASTM D3233, D2670 oraz D5620 APARAT PIN ON VEE – do badań cienkiej warstwy filmu olejowego w warunkach na sucho i mokro przy ekstremalnych ciśnieniach. Aparat Pin & V-Block może być stosowany do badania właściwości przeciwzatarciowych środków smarowych takich jak smary stałe, smary plastyczne, oleje, a także odporności na zużycie materiałów używanych na ślizgowe elementy maszyn. Urządzenie pozwala na ocenę olejów smarowych pod kątem zużycia przy ekstremalnych ciśnieniach. Jest ...
More

G210 – Pomiar N2O, O2, CO, CO2

Przenośny aparat G210 do pomiaru gazów N2O i O2 oraz identyfikacji skażenia CO lub CO2 w szpitalach   Mały aparat, łatwy w obsłudze, stworzony do bardzo dokładnych pomiarów i weryfikacji jakości mierzonych gazów medycznych N2O i O2 w szpitalach. Cechy urządzenia:  Możliwość pomiaru do 4 gazów jednym urządzeniem. Łatwa kalibracja użytkownika. Szybka ocena jakości gazu. Możliwość wprowadzenia ID dla monitorowanych punków i miejsc. Identyfikacja skażenia CO lub CO2....
More

G200 – Przenośny aparat do pomiaru N2O

Pomiar N2O
Łatwy w obsłudze analizator zawartości N2O w zakresie 0-1000 ppm przeznaczony do kontroli bezpieczeństwa przy zastosowaniach medycznych. Gwarantuje wysoką dokładność pomiaru. Cechy urządzenia:  Zakres pomiarowy: 0-1000 ppm N2 Metoda analizy: celka podczerwieni, dwuzakresowa. Dokładność pomiaru N2O: ± 1,5 % zakresu. Rozdzielczość: ± 1 ppm. Pojemna pamięć (1000 odczytów + 270 wydarzeń) Wykrywanie niekontrolowanych wycieków. Alarmy ustawiane przez użytkownika: wizual...
More

TR 30 – Aparat czterokulowy

Do badań wg ASTM D 2266, D 2596, D 2783, D 4172 i D 5183, DIN 51350-6, CEC L-45-T-93 (opcja) oraz KRL (opcja).   Aparaty czterokulowe DUCOM serii TR-30 pozwalają na badanie własności przeciw zużyciowych (WP), ekstremalnych nacisków (EP), przeciw tarciowych, przeciwzatarciowych, zmęczeniowych oraz własności ścinania środków smarowych i materiałów konstrukcyjnych.   Maszyna składa się z następujących części: Część mechaniczna zawiera zespół wrzeciona, silnik, zestaw kulk...
More

ST 10 – Automatyczny zestaw dla oceny stabilności i kompatybilności olejów

Metoda ASTM D4740 – test bibułowy – metoda została w pełni zautomatyzowana Kompletny, w pełni automatyczny, gotowy do pracy w porcie, laboratorium i na pokładzie Eliminuje subiektywne aspekty oceny wizualnej plamy na bibule. Rynek paliw żeglugowych podlega aktualnie kompleksowym i daleko idącym zmianom, głównie z powodów wzrastających wymagań ekologicznych. Tematy związane ze stabilnością i kompatybilnością paliw żeglugowych nigdy nie były bardziej aktualne, szczególnie w odniesieniu...
More