Spektrometr Ramana – PROGENY ResQ

Spektrometr Ramana
Spektrometr Ramana - Progeny ResQ – nowoczesne, przenośne narzędzie do analizy substancji narkotykowych, wybuchowych, nieznanych chemikaliów stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska. Spektrometr Ramana Progeny™ ResQ™ zapewnia jednostkom policji, armii, służbom celnym i granicznym, straży pożarnej oraz służbom ratownictwa chemicznego, najbardziej kompleksowy sposób wykrywania chemikaliów i substancji niebezpiecznych w szerokim zakresie, w szybkiej i przenośnej formie. W dobie takich zag...
More

Spektrometr Ramana – PROGENY

Spektrometr Ramana
Spektrometr Ramana PROGENY™ - najnowocześniejszy na rynku. Spektrometr Ramana działa w oparciu o sprawdzoną technika, która obecnie przeżywa dynamiczny rozwój. Miniaturyzacja technologii, oferującej przenośne urządzenia, dające wiarygodne wyniki. Zastosowanie nowego lasera o długości fali 1064 nm, wyeliminowało problem związany z barwą substancji. Nowa technologia oraz oprogramowanie powodują, że spektrometria Ramana staje się szybszym i doskonalszym narzędziem niż  technika FT-IR czy NIR. N...
More

Signal – Analizator zawartości krzemu w produktach ciekłych

Zgodny z normą ASTM D 7757. Pomiar bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek lub przedmuchu komory pomiarowej. Pomiar ciekłych próbek petrochemicznych i biopaliw. Zastosowanie szczególnie dla alkoholi, biokomponentów z odzysku w przemyśle kosmetycznym. Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek. Cechy aparatu: Wyjątkowa precyzja Detekcja na poziomie 0,5 ppm Zakres pomiarowy do 3000 ppm Prostota i szybkość wykonywania pomiarów Zasada pomiaru: Mo...
More

Phoebe – Analizator zawartości fosforu w substancjach ciekłych

Pomiar zawartości fosforu dla ciekłych próbek petrochemicznych (wliczając ropę naftową), biopaliw oraz roztworów wodnych i innych nieorganicznych. Pomiar bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek i przedmuchu komory pomiarowej 6-cio punktowa kalibracja. Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek. Cechy aparatu: Najniższy poziom detekcji 0,5 ppm Zakres pomiarowy do 3000 ppm Zasada pomiaru: Monochromatyczna Fluorescencja Rentgenowska z Dyspersją Fa...
More

EraSPEC OIL – Właściwości olejów przepracowanych

Przenośny analizator NIR/MID - FTIR olejów w eksploatacji. Szybka analiza stopnia degradacji oleju oraz zanieczyszczeń w olejach w eksploatacji. Aparat do pomiarów laboratoryjnych lub w terenie. Aparat zgodny z: ASTM E 2412, ASTM D 7412, ASTM D 7414, ASTM D 7415, ASTM D 7418, ASTM D 7624 EraSPEC OIL dostarcza precyzyjnych informacji na temat: poziomu zanieczyszczenia sadzą, stopnia oksydacji, liczby kwasowej (TAN – korelacja do ASTM D 664), liczby zasadowej (TBN – korelacja do ASTM D 28...
More

EraSPEC – Automatyczny aparat do badania własności paliw

Niespotykana precyzja, szybkość i łatwość wykonania pomiaru. Kalibrowany fabrycznie, nie wymaga konserwacji. Dwie niezależne celki pomiarowe (20 µm oraz 100 µm) umożliwiające pomiar parametrów benzyn, oleju napędowego i paliwa lotniczego w jednym aparacie. Szczegółowy wynik wyświetlany na dużym, kolorowym ekranie dotykowym. Zakres skanowania od 450 do 7000 cm-1  Zgodny z normami: ASTM D5845, ASTM D6277, ASTM D7777, ASTM D7806, EN 238, EN 14078, ISO 15212 oraz IP 559 Doskonała korelac...
More

Sindie – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Aparat do oznaczania poziomu siarki na poziomie 0,4 ppm w paliwach płynnych z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF). SINDIE-7039 jest szybki i prosty w obsłudze, eksploatacji i konserwacji. Metody badań: EN ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D 2622, PN-EN 15485   Szczegóły Karta Katalogowa: SINDIE 2622 SINDIE GEN 2 Producent: Norma:
More

Sindie GEN 3 – Analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Oznaczanie siarki
Analizator Sindie daje możliwość pomiaru zawartości siarki na poziomie 0,15 ppm w ciekłych próbkach przetworów naftowych i petrochemicznych oraz bioetanolu. - Zgodny z normą ISO 20884, ASTM D 7039, PN-EN 15485 - Bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek - Pomiar ciekłych próbek przetworów naftowych i petrochemicznych - Bardzo łatwa do wykonania, 6-cio punktowa kalibracja - Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego typu próbek   Szczegóły ...
More

Sindie OTG – Przenośny analizator zawartości siarki w ciekłych produktach naftowych

Stężenie siarki
  Aparat do oznaczania siarki w paliwach płynnych - mały przenośny i zapewnia doskonałą dokładność, powtarzalność i odtwarzalność dla najniższych stężeń siarki w nowoczesnych paliwach. Metody badań: EN ISO 20884, ASTM D 7039, ASTM D 2622, PN-EN 15485 Spełnia wymagania normy ISO 20884 Bez konieczności stosowania gazów do konwersji próbek Aparat przenośny Bardzo łatwa do wykonania, 6-cio punktowa kalibracja Możliwość wykonania kilku krzywych kalibracyjnych dla różnego t...
More

CLORA – Analizator zawartości chloru w produktach ciekłych

Analizator zawartości chloru
Laboratoryjny analizator zawartości chloru służy do oznaczenia chloru zgodnie z ASTM D 7536, w ciekłych węglowodorach takich jak benzyny, olej napędowy, toluen, aromaty, destylaty oraz paliwa pozostałościowe i ropa naftowa. Sprawdza się też doskonale przy badaniu roztworów wodnych (woda pitna, ścieki) Aparat wykrywa zawartość chloru w zakresie 0,06 ppm - 4%. Pomiar realizowany jest metodą Mnochromatycznej Fluorescencji Rentgenowskiej z Dyspersją Fali (MWD XRF) z wyeliminowaniem promieniowa...
More